top of page
Vår vision

Det finns eventföretag och så finns det företag som utbildar. Utebildarna är både och. Med naturen som konferensrum kombinerar vi äventyr med affärsnytta. Ett annorlunda sätt att vädra ut invanda mönster, blåsa liv i motivationen och syresätta samarbetet.

 

Vi skall driva och leda utvecklingen att arbeta med naturen som arena för människors och företags utveckling i Sverige. Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

 

Vi står för och bidrar till...

 

Hållbar utveckling för ett bättre framtida jordklot.

  • Genom att värna om vår natur - värnar vi om vår lärmiljö.

  • Om de flesta företag och personer bidrar med sin del i utvecklingen kommer vi att få en friskare jord både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 

Hållbar Utveckling som bedrivs med ett Hållbart Ledarskap inom följande:

  • Social hållbarhet - att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

  • Ekonomisk hållbarhet - handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt

  • Ekologisk hållbarhet - kan t.ex betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av att olika människor behandlas ojämlikt och vi får en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

 

Vi står för ett salutogent synsätt.

Det innebär att vi fokuserar på att vidmakthålla och förebygga hälsan i våra övningar och aktiviteter.

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page