top of page

Hälsa & Miljö

Hälsa = psykiskt och socialt välbefinnande och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet.

Utebildarna står för ett salutogena synsättet - hälsosynsättet, som kan exemplifieras med att vissa

människor, trots utsatthet ändå lyckas bevara sin hälsa.

Vår syn på hälsa utgår från detta perspektiv, där fokus läggs på det friska hos människor, grupper och organisationer och hur man kan stärka och bevara hälsan på bästa sätt, såväl fysiskt som mentalt.

  
Vi arbetar med hälsa & miljö inom följande teman:

 

Inspiration

Inspirationsföreläsningar inom Hälsa och Miljö

 

Hållbar Utveckling

Vi hjälper ditt företag att vara med i den framtida världen, genom att vara hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

Hälsofrämjande

Att främja hälsa, arbetsglädje och hållbar, lönsam utveckling för er arbetsplats.

 

Miljö

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina.

 

Utebildarna hjälper till att implementera ett hållbart förhållningssätt och även praktiska åtgärder inom

Hållbar utveckling

    

    
  • Goda matvanor
    Minska sjukskrivningarna genom att satsa på att ge personalen kännedom om god kosthållning!

  • Rörelseglädje
    Öka ork och uthållighet och bygg hälsa och gemenskap på ditt företag. Genom att öka medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet så kan ni även minska nack- och ryggbesvär.

  • Mental styrka
    Hållbar hälsa skapas av tydliga mål, hög motivation och rätt tänk. Genom att träna sina tankar kan man ändra vanor och bryta invanda mönster.

      
Aktiviteter kopplade till hälsa & miljö:
  

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page