top of page
Om oss

 

Utebildarna består idag av ett antal konsulter med många års erfarenhet inom respektive specialistområde. Tillsammans skapar vi affärsnytta genom ett lärande där vi använder naturen som utbildningsplats.

 

Våra utvecklingsområden: 

 

Vi vet att om både knopp och kropp får arbeta så går det lättare att minnas det man gör.

Vi kombinerar utbildning med upplevelser.

 

Resultatet blir en ökad affärsnytta för dig och ditt företag.

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page