top of page

 Forma din Nya Ledningsgrupp i Kajak

Mål med dagen:

Att se vår grupp som en väl sammansvetsad ledningsgrupp med ett tydligt fokus och gemensamt mål.

 

Upplägg:

 

Innan dagen fyller samtliga anställda i en Softskills Gruppanalys för att fastställa mål, struktur och riktning. Analysen fastställer hur det ser ut idag.

 

Med denna som utgångsläge arbetar vi oss fram under dagen.

 

Samtligen deltagare fyller även i en Softskills Personprofil. Här tittar vi på roller i gruppen utifrån personligheten och vad var och en har för behov, motivationsfaktorer mm.

 

Utvecklingsdag i April-Oktober.

 

09:00 - Vi börjar dagen med att gå igenom resultatet av Gruppanalysen. 

Vi genomför en samarbetsövning utifrån resultat av Gruppanalysen samtidigt med fika.

 

Vi fortsätter med 'Gissa vem som är vem' utifrån Personligheter. 
En rolig och nyttig övning med många skratt, där var och ens roll diskuteras i gruppen.

 

12:00 - Lunch som tillagas utomhus av gruppen själva.

 

13:30 - Paddling med kajak/kanadensare. Vi inleder med en instruktion i paddeltekning som efter ett tag övergår till Paddle & Talk.

 

Här diskuterar vi 2 och 2 rollen för vår grupp. Vi byter person vi pratar med i kajaken/kanadensaren och kommer fram till en lösning. Vi går i land och sammanställer resultatet, där målet är en handlingsplan för ledningsgruppen.

 

16:00 - Sammanställning av handlingsplanen för gruppen.

 

Dagen kan vid önskemål förlängas med en 3-rätters Friluftsmiddag på kvällen.
Här lagar man maten tillsammans och det krävs bra samarbete för att tillaga förrätt, varmrätt och efterrätt över öppen eld eller friluftskök.

 

Pris per person: 3.950 kr, exkl. moms.
Minsta antal deltagare: 4 personer. 

 

Priset inkluderar följande:

- Utebildarkonsult Utveckling.

- Paddelinstruktör (Kan vara Utebildarkonsulten vid små grupper).

- Inkluderar förutom aktivitetsdagen en halv dags förberedelse.

- Softskills Personprofil och Softskills Gruppanalys.

- Konferensstuga.

- För- och eftermiddagsfika samt friluftslunch.

- Kajak/kanadensare.

 

Tillkommer:

 

- Moms och skatter.

- Ev. reseersättning för konsult.

- Eventuell 3-rätters Friluftsmiddag (400 kr/person inkl. konsult).

(Alkoholhaltiga drycker medtages själva).

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page