top of page

Teambuilding - Utomhus

Utebildarna erbjuder en engagerande teambuildingdag som ger resultat. Programmet är utformat utifrån de fyra områden som forskningen visat är värdefull för teamet/gruppen vid teambuilding. Utformningen av dagen anpassas till er grupps behov och förutsättningar inom;

 

1. Målsättningsarbete (att skapa effektiva mål) 
 

2. Feedback (betydelsen av feedback och hur jobba med det)

3. Hur påverkar individen gruppen? (att förstå sin egen roll i grupprocessen)

4. Gruppens utvecklingsfaser (att förstå läget och hur grupper utvecklas)

 

Vi utvecklar gruppen utifrån dessa frågor på ett praktiskt sätt genom konkreta engagerande upplevelser som vi följer upp med reflektioner, teoretisk input och genom att koppla och ta med lärdomarna till arbetet i vardagen. Teambuildingdagen kan genomföras för att starta upp en ny grupp, ge gruppen en nystart, inspirera eller utveckla en etablerad grupp.

 

Upplägg:
 

09.00 - 10.00         En lärorik upplevelse som förklarar dagens tema. 
                            Vi utforskar den som modell för dagens arbete. 
                            Fika.

 

10.00 - 12.00         Gruppen arbetar med engagerande uppgifter utformade                                 utifrån de fyra områdena ovan. Uppgifter som kräver                                       samarbete, problemlösning, kommunikation och fokus för                               att utföra. Uppgifterna följs upp med återblick, fördjupning                             och lärdomar vi kan dra för att utveckla samarbetet.

 

12.00 - 13.00         Snabblagad god friluftslunch som ni fixar tillsammans.

 

13.00 - 15.00         Fortsatt arbete som förmiddagen, så att vi arbetat med alla                             fyra områdena.

 

15.00 - 15.30         Fika.

 

15.30 - 16.30         Vi sammanfattar dagen. Går igenom de insikter och                                         lärdomar dagen gett och som ni tar med er för ett                                           framgångsrikt samarbete och mer arbetsglädje.

 

Pris per person: 1.350 kr, exkl. moms.
Minsta antal deltagare: 11 personer. 

 

Priset inkluderar följande:

- Utebildarkonsult, för- och efterarbete.
- Material.
- Lunch samt för- och eftermiddagsfika.

 

Tillkommer:

Resekostnader.
Dagen kan även förlängas med en 3-rätters friluftsmiddag (400 kr/person), som lagas gemensamt av gruppen.

 

 

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page