top of page

Ledarskap

Ledarskap är processen att påverka andra till att förstå och komma överens om vad som behöver

göras och hur det ska göras, samt processen att handleda individens och gruppens ansträngningar att nå gemensamma mål.

Vi arbetar med ledarskap inom följande teman:

 

Vara chef och ledare

 • Utvecklas i ledarrollen

 • Att leda och utveckla arbetsgrupper

 • Att leda effektiva möten

 • Att leda förändrings arbete

 • Ny som chef

 

Medarbetarskap

 • Så ska jag vara och verka i mitt företag med dess värderingar och attityder

 • Hur kan man som medarbetare och ledare föra gruppens utveckling

 • Hur kan man som medarbetare bli bättre på att hitta fel och lära av sina misstag

 • Hur gör man för att skapa innovationer?

 • Konflikthantering

 

Du kommer att få tänja dina gränser, kliva ur din komfortzon samt våga mer. Det är då den stora utvecklingen sker. De största hindren sitter ofta i oss själva, men när vi övervinner våra rädslor och vågar ta de där kliven som vi först trodde var omöjliga, då stärks vårt självförtroende och vi växer som människa.

    

 • Din roll som chef (Träna med klättring eller andra äventyr)

 • Att leda gruppen ( Träna det med GPS-äventyr och samarbetsövningar eller andra aktiviteter)

 • Ledningsgruppen, Forma ny ledningsgrupp, Roller i ledningsgruppen, Arbeta med framtidsfrågor
  ( Paddla kajak eller kanadensare och sammanställ arbetet iland)

 • Att leda förändring. Vilka hinder ligger i vägen? (och i naturen)

 • Medarbetarskap - Få era medarbetare att älska sitt arbete och få mera gjort ( samarbetsövningar )

      
Aktiviteter kopplade till ledarskap:
  

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page