top of page

Grupputveckling

Gruppen är enheten i varje företag med mest potential. Gruppmedlemmens möjlighet att både utvecklas och bidra med sin kompetens står i proportion till hur väl gruppen fungerar.

Vill man förändra i en organisation är gruppen den länk som stoppar eller driver förändringen.

Utebildarna utgår från vad forskningen visat gör skillnad i arbete med grupputveckling.

Programmen skräddarsys utifrån varje uppdrag.

  
Vi arbetar med gruppen inom följande teman:

 

Teambuilding
Detta är till för den nya gruppen, eller för gruppen som ska göra en nystart i t ex ett nytt uppdrag. Vi fokuserar på att tydliggöra mål och målens betydelse (vart ska vi?), vilka vi är i arbetsgruppen som ska göra jobbet (t ex våra roller, förväntningar och styrkor) samt hur vi ska göra jobbet (såsom spelregler, kommunikation och struktur/processer).

 

Grupputveckling med gruppanalys och personprofil
Statistik visar att en grupp i fas 1-2 lägger ca 40 % av sin kommunikation på uppgiftsinriktat arbete (60% på relationer), en grupp i fas 3-4 lägger ca 80 % på uppgiftsinriktat arbete (20% på
relationerna). De flesta grupper befinner sig i fas 1-2.

 

Personliga olikheter

Alla är olika och olikheterna blir särskilt tydligt när man lärt känna varandra lite bättre. Genom att få ord på och arbeta med olikheterna som resurser, kan gruppen utvecklas vidare och bli mycket mer produktiv. Olikheter finns i alla grupper, det som gör skillnad är hur man lyckas ta tillvara olikheterna.

 

Konflikthantering

Konflikter är oundvikliga och syftar till att skapa förändring i en frustrerande situation. Rätt hanterat kan drivkraften som finns i frustrationer användas för att lösa problem och föra gruppen vidare. Gruppens förståelse för konflikter och konflikthantering är avgörande för att detta ska ske.

 

Gruppens faser, roller och mål

Genom att gruppens medlemmar får ökade kunskaper om gruppens faser, roller och mål ökar förutsättningarna för mer ändamålsenliga beteenden. Varje fas har sina utmaningar, genom att känna till dem är det lättare att konstruktivt lägga energin på rätt ställe. Genom ökad tydlighet i de formella rollerna underlättas arbetet för gruppens medlemmar.

  
 • Teambuilding 
  Bygg upp vi-känslan och samhörigheten i gruppen med samarbets- övningar kombinerat med äventyr på sjö eller land och skog.

 • Grupputveckling
  Innan aktiviteten fyller ni i gruppanalyser eller personprofiler som ni använder för att forma gruppen till att nå era mål. 

 • Personliga olikheter
  Få gruppen att samarbeta bättre och utnyttja sina styrkor till max genom t.ex samarbetsövningar och GPS-äventyr.

 • Konflikthantering
  Tillsammans ta er till målet genom att lossa på knutarna på repen som ni bygger över ån. Bearbeta konflikterna på ett positivt sätt

    
Aktiviteter kopplade till grupputveckling:

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page