top of page

Affärsutveckling​

Affärsutveckling innebär att föra verksamheten framåt mot ett bra resultat och bra omsättning med tanke på omgivningen och hållbar utveckling.

Många företag idag driver en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

    
Vi arbetar med affärsutveckling inom följande teman:

 

Lean (Ständiga förbättringar)

Att få företagen och organsiationerna effektiva och vinstdrivande genom effektiv struktur.

 

Affärsmannaskap

Att få alla att tänka affärsmässigt i ett företag från ekonomer till tekniker.

 

Säljutveckling

Att få säljarna att agera mer produktivt.

 

Värdegrund

Att ta fram en värdegrund för företaget och vad den betyder. Att implementera värdegrunden i företaget

och se till att den efterlevs.

 

Varumärke

Att sprida och marknadsföra sitt varumärke både externt och internt. Varumärkets betydelse för framgång.

 

    
Aktiviteter kopplade till affärsutveckling:
  
  • Träna sälj med t.ex klättring eller andra friluftsaktiviteter

  • Träna kommunikation med GPS-äventyr och diverse samarbets-övningar.

  • Forma ditt varumärke genom Walk & talk på en vandringsled

  • Låt hela ditt företag tänka Mål och resultat med en Triathlon

  • Implementera / ta fram ditt företags värdegrund genom en
    friluftskamp

  • Paddla kajak eller kanadensare och effektivisera med att optimerad förberedelse och genomförandet av aktiviteten 
     

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page