Vinterkonferens och matinspiration i 2 dagar

Event vid Ekhamns gård-1
Event vid Ekhamns gård-1

Event vid Ekhamns gård-2
Event vid Ekhamns gård-2

Event vid Ekhamns gård-7
Event vid Ekhamns gård-7

Event vid Ekhamns gård-1
Event vid Ekhamns gård-1

1/7

         

Nöjda kunder

Ledningsgrupp med framtidsfrågor.
Ledningsgrupp med framtidsfrågor.

Värderingsarbete
Värderingsarbete

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutveckling

Ledningsgrupp med framtidsfrågor.
Ledningsgrupp med framtidsfrågor.

1/6

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!