top of page

The Intersection - Framtidens säljutbildning

The Intersection – Creating new energy and business

Framtidens Säljutbildning.

 

Vi blandar traditionell säljkunskap, planering och affärsmannaskap med att säljare ska kunna leda sig själv.
Det unika med säljutbildningen är att den sker i naturen, i en kanot eller under en vandring. Vi har erfarit att naturen gör oss mer tillgängliga för förändring.
 

Efter många års erfarenhet (sedan 1993) inom ledarutveckling, säljutbildning och organisationsförändring har Thomas Traneving och Christina Leilupo slagit sig ihop och skapat en modern säljutbildning.  
 

Thomas med sin gedigna säljkunskap och Christina med sin visdom i hur man ökar intelligensen genom självreflektion.
 

The Intersection är tidens säljutbildning, en modern säljutbildning. Den baseras på ett pedagogiskt och processinriktat förhållningsätt. Det unika med utbildningen är att man inte bara utvecklas i sin säljroll utan också som människa. Detta innebär att steget till teamledare eller ledare inom säljorganisationen inte är långt. Investeringen för företaget blir att man får effektiva säljare vars potential även kan vara framtida ledare i företaget.
 

Vår erfarenhet från säljrekryteringar är att man lätt tappar duktiga säljare, men via denna säljutbildning ser vi potentialen i säljarna och kan hjälpa företaget att få duktiga säljare att stanna kvar.
 

The Intersection är en säljutbildning i medvetenhet och bygger på fem olika teman och traditionell säljkunskap och 5 individuella säljcoachsamtal. Coachsamtalen kommer att skräddarsys efter vad säljaren behöver där sambesök kan vara ett alternativ.

 

  • Historia – grunden till vem jag är idag. Hur påverkar det mina relationer

  • Behov, projektioner och ansvar – Mitt sätt att relatera till omvärlden

  • Självkänsla, intimitet – Närheten till mig själv och min omgivning

  • Kommunikation – Att kommunicera från hjärtat eller hjärnan vid rätt tillfälle

  • En handlingsplan där det ingår två olika uppdrag till varje säljare. Ett verksamhetsinriktat uppdrag och ett personligt uppdrag. 

 

Det förväntade resultatet för Framtidens säljare är att bli effektivare på alla plan i sin försäljning men också förstå och kunna påverka kunden och kundens affär på ett bättre sätt, ge ett mervärde utifrån en förståelse för helheten. Vår erfarenhet är att det finns en outnyttjad kompetens i dagens säljare. Vi vet att säljare som leder sig själv och förstår både sig själv och kunden bättre kommer vara en framgångsfaktor för företag. Allt man hittar och ser om sig själv i utbildningen översätter vi till organisations - företagsnivå och det skapar en bredare förståelse för kundens verksamhet.

 

Vi utvecklar affärsmän/kvinnor som ur förmågan att leda sig själva med gedigen säljkunskap blir ett mervärde för kunden samt kommer att hjälpa kunden till att utveckla sin affär.
 

Längd: Utbildningen skräddarsys efter företagets behov.
 

Exempel på plats:  

Kajak eller Canadensare = Långhundraleden Åkersberga eller Marvikarna i Åkers-Styckebruk.

 

Vandring = Sörmlandsleden, Paradiset Huddinge eller Roslagsleden, Domarudden Åkersberga.

 

 

   

Vi utvecklar människor, företag och organisationer genom naturupplevelser i kombination med nytt lärande.

Vi driver och leder utvecklingen inom affärsutbildningar där vi arbetar med naturen som arena.

Genom naturupplevelser förändrar Utebildarna människors och företags syn på utveckling.

Vi skapar minnesvärd utveckling som består!

 

bottom of page